SPONZORI

Všetkým partnerom akcie veľmi pekne ďakujeme za podporu našej akcie!
Bez ich podpory by sa naša akcia nemohla konať!!! 🙂